4 - Briga nakon porođaja

Zdravstvenaustanova pruža podršku majkama da doje tako što:

Podstiče kontak majke i bebe "koža na kožu" odmah nakon porođaja.
Pomaže majkama da odmah postave svoju bebu na grudi.