JA Kids Corner

Colorful Joomla Template for kids Preschool, kindergartens

Aktivnosti se sprovode u okviru nadležnosti Ministarstva nadležnog za poslove zdravlja, Agencije za akreditaciju.

Aktivnosti se sprovode u saradnji sa UNICEF-om, Institutom za neonatologiju, profesionalnim udruženjima perinatologa, sestara, babica, pedijatara, neonatologa, društveno odgovornim kompanijama.