5 - Podrška majkama prilikom dojenja

Zdravstvenaustanova pruža podršku majkama da doje tako što:

Proverava položaj bebe na grudima majke,prianjanje i sisanje.
Pruža konkretnu podršku majkama prilikom dojenja.
Pomaže majkama da prevaziđu uobičajene probleme prilikom dojenja.