7 - Boravak majke i bebe u istoj sobi

Zdravstvenaustanova pruža podršku majkama da doje tako što:

Omogućava da majka i beba zajedno borave 24 sata.
Obezbeđuje pristup majkama bolesnim bebama.