8 - Podsticanje dojenja prema potrebama bebe

Zdravstvenaustanova pruža podršku majkama da doje tako što:

Pomaće majkama da prepoznaju znake gladi kod bebe.
Ne ograničava vreme dojenja.