10 - Otpust

Zdravstvenaustanova pruža podršku majkama da doje tako što:

Upućuje majke na grupne podrške dojenju u lokalnoj zajednici.
Sarađuje sa lokalnim zajednicama na podršci dojenju.