Otpust iz porodilišta - nadzor i podrška dojenju nakon otpusta

Da bi smo obezbedili uspeh u dojenju, majke bi  u porodilištu do otpusta kući, trebalo da nauče:

  • Pravilan položaj za dojenje tako da podoj ne bude bolan
  • Dobro prianjanje bebe na dojku
  • Da prepozna kada beba dobro sisa i guta
  • Da beba treba da ima 8-12 podoja za 24 sata, nekada i češće, danju i noću
  • Da prati eliminaciju: bar 6 mokrih pelena, sa bledim urinom, i 3-4 stolice dnevno nakon 4.dana
  • Kako da prazni dojke
  • Kada i od koga mogu da potraže pomoć

Plan ishrane i kontrola potrebni su :

  • ako beba ima teškoće pri sisanju
  • ukoliko je dete prevremeno rođeno, malo ili bolesno
  • ako je imalo veći gubitak u težini

U ovim situacijama otpust treba planirati kada smo se uverili da majka zna kako da hrani svoje dete, da je laktacija uspostavljena i da je dete počelo da napreduje u težini. Sa majkom treba napraviti plan dalje kontrole- u ambulanti porodilišta, pod nadzorom patronažne sestre ili u savetovalištu doma zdravlja.