3 - Podrška tokom trudnoće

Zdravstvenaustanova pruža podršku majkama da doje tako što:

Razgovara sa trudnicama o značaju dojenja za zdravlje bebe i majke.
Priprema trudnicu kako da hrani svoju bebu.