Podrška dojenja u trudnoći

Smatra se da još u toku trudnoće, trudnica donosi odluko o načinu ishrane novorođenčeta. Na tu odluku utiče sredina-porodica, drugarice, štampa, mediji. Ginekolog-akušer, kao i ostali medicinski radnici koji dolaze u kontakt sa trudnicom u toku zakazanih pregleda, treba da informišu trudnicu o prednostima majčinog mleka i dojenja kako za novorođenče ( štiti od respiratornih infekcija, proliva, pomaže normalan rast i razvoj, održava dalji bliski kontakt sa majkom) tako i za majku (štiti od osteoporoze, maligniteta dojke, održava blizak kontakt sa novorođenčetom).

Predporođajna edukacija može da se organizuje u vidu pojedinačnih informativnih razgovora, informativnih brošura ili radionica u okviru Doma zdravlja. U toku informativnih razgovora treba prepoznati trudnicu sa posebnim potrebama, kojoj treba pružiti poseban vid podrške. Svim trudnicama treba ponuditi dobrovoljno i poverljivo testiranje na HIV. S obzirom da se nalazimo u pandemiji Covid 19 virusa, u toku razgovora treba informisati trudnicu da po našim saznanjima, Corona virus ne utiče teratogeno na intrauterini razvoj fetusa. Ukoliko se inficira porodilja, treba da nastavi sa dojenjem svoje bebe.

Doc. dr Nataša Karadžov Orlić
GAK "Narodni front"
Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu