9 - Bočice za hranjenje, cucle

Zdravstvenaustanova pruža podršku majkama da doje tako što:

Savetuje majke o rizicima vezanim za korišćenje bočica, cucli, prilikom ishrane.