Antidepresivi

Nijedan antidepresiv nema apsolutnu kontraindikaciju za primenu u toku dojenja  ali je potrebno pratiti zbog moguće pojave pospanosti, sniženog tonusa, slabijeg.

Zbog posledica nelečene depresije za porodilju i razvoj deteta, veoma je značajan izbor antidepresiva koji će biti odgovarajući za porodilju ali i bezbedan za  dojeno dete. Inhibitori selektivnog preuzimanja serotonina se preporučuju kao terapija izbora kod dojilje. Sertralin se smatra najbezbednijim antidepresivom iz grupe selektivnih inhibitora preuzimanja serotonina.