Vakcinacija

Sve o vakcinama, pitanja i odgovori

BCG vakcina daje se na rođenju, odnosno pri otpustu iz porodilišta ili u toku prvog meseca života (ukoliko na rođenju nisu bili zadovoljeni zdravstveni preduslovi da dete primi vakcinu). Ona štiti od milijarne (raširene) tuberkuloze i tuberkuloznog meningitisa

Hepatitis B vakcina daje se na rođenju, zatim sa navršenih mesec dana i navršenih šest meseci života. Ona štiti dete od zarazne žutice tipa B.