Antidijabetici

Najbolje ispitivani antidijabetici za primenu u periodu dojenja su insulin i metformin.  Nijedan nema apsolutnu kontraindikaciju za primenu u toku dojenja.