Antiepileptici

Najviše podataka o bezbednosti primene antiepileptika u periodu dojenja postoji za valproinsku kiselinu i njenu natrijumovu so, karbamazepin, lamotrigin i fenobarbital. Dojilje, u terapiji epilepsije, često primenjuju više antiepileptika istovremeno i tada je potreban oprez zbog rizika od neželjenih efekata. 

Tokom dojenja potrebno je pratiti kliničko stanje dojenog deteta a dojenje treba prekinuti ukoliko se uoči neodgovarajući rast i razvoj deteta. U slučaju pojave pospanosti, slabijeg prihvatanja obroka, produžene žutice i drugo, mogu se meriti koncentracije leka u serumu dojenog deteta. Uvek kada je moguće, podoj izvršiti neposredno pre primene leka.