Antibiotici

Antibiotici su najčešće kompatibilni sa dojenjem. Za penicilinske, cefalosporinske, makrolidne, karbapenemske i aminoglikozidne antibiotike se smatra da su kompatibilni sa dojenjem, iako postoji rizik od pojave dijareje i reakcija preosetljivosti.

Tetraciklinski i fluorohinolonski antibiotici, koji mogu imati neželjene efekte u pedijatrijskoj populaciji, verovatno podležu stvaranju helatnih kompleksa sa kalcijumom iz majčinog mleka i zato se ne očekuje visok stepen resorpcije leka kod dojenog deteta ali se preporučuje podoj 4-6 sati nakon primene leka.