Antivirusni lekovi

Uopšteno se može reći da su antivirusni lekovi kompatibilni sa dojenjem zato što se ne izlučuju u mleko u visokom stepenu.

Lečenje hepatitisa B i C antivirusnim lekovima se smatra kompatibilnim sa dojenjem. Preduslov za bezbedno dojenje je da bradavice nisu ispucale odnosno da ne krvare, kako se dojeno dete na taj način ne bi zarazilo virusom. Кod prisutnog hepatitisa B kod dojilje neophodna je vakcinacija novorođenčeta pre početka dojenja.

Antiretroviralna terapija HIV infekcije se  primenjuje u trudnoći i nastavlja doživotno sa ciljem da PCR HIV RNК u krvi majke bude nemerljiv. Nisu zabeleženi neželjeni efekti antiretroviralnih lekova na dete HIV pozitivne majke, koje je bilo izloženo terapiji tokom trudnoće i porođaja. HIV inficirane majke ne treba da doje decu jer se virus HIVa nalazi u mleku