Program aktivnosti za porodičnu i individualizovanu razvojnu negu

Aktivnosti se sprovode u okviru nadležnosti Ministarstva nadležnog za poslove zdravlja, Agencije za akreditaciju.

Aktivnosti se sprovode u saradnji sa UNICEF-om, Institutom za neonatologiju, profesionalnim udruženjima perinatologa, sestara, babica, pedijatara, neonatologa, društveno odgovornim kompanijama.

Aktivnosti sprovode zdravstvene ustanove u kojima se leče prevremeno rođena deca.

Uspešnost sprovedenih aktivnosti iskazuje se kroz broj/procenat prevremeno rođene dece čiji su roditelji bili aktivni učesnici u pružanju nege, broj/procenat novorođene dece kojima je omogućen kontakt „koža na kožu”, broj/procenat edukovanih zdravstvenih radnika za primenu metode individualizovne razvojne nege, broj/procenat prevremeno rođene dece za koju su obezbeđeni uslovi za pravilno sprovođenje individualizovane razvojne nege.

Ove aktivnosti sprovode se kontinuirano.

Individualizovana razvojna nega zasnovana je na sinaktivnoj razvojnoj teoriji i koristi strategije iz neurorazvojnih, humanih i nauka koje se bave okolinom, da unapredi potencijal dece ugrožene prevremenim rođenjem. Ona dopunjuje tehnološki visoko razvijenu medicinsku negu i predstavlja ultra-rani interventni program.

Dokazane su sledeće prednosti lečenja i nege po principima individualizovane razvojne nege:
 1. Кraća primena mehaničke ventilacije;
 2. Кraća primena dodatnog kiseonika;
 3. Manje plućnih komplikacija;
 4. Manja učestalost moždanih krvavljenja;
 5. Brže započinjanje prirodne ishrane;
 6. Bolje napredovanje;
 7. Кraća hospitalizacija;
 8. Bolji psihomotorni razvoj u uzrastu od 3, 6 i 9 meseci;
 9. Bolja interakcija između roditelja i dece.

Četiri kategorije na koje treba obratiti pažnju prilikom uvođenja programa na neonatološkim odeljenjima:

 1. Fizičko okruženje u kome se novorođenče nalazi;
 2. Filozofija i implementacija individualizovane razvojne nege usmerene ka novorođenčetu;
 3. Filozofija i implementacija individualizovane razvojne nege usmerene ka porodici;
 4. Filozofija i implementacija individualizovane razvojne nege usmerene ka zdravstvenim profesionalcima.
Aktivnosti
 1. Prilagođavanje neonatoloških odeljenja potrebama novorođenčeta u zavisnosti od njegovog zdravstvenog stanja i gestacijskog uzrasta (redukcija stresora kao što su jaka svetlost, buka, neprijatni mirisi); upoteba pokrivača za inkubatore, primena indikatora buke, primena lampi za fokusirano svetlo;
 2. Opservacija novorođenčeta i njegovog ponašanja;
 3. Redukcija bolnih invanzivnih procedura, korišćenje nefarmakoloških sredstava i tehnika za redukciju stresa i bola;
 4. Očuvanje sna: vremensko grupisanje terapijskih postupaka, sto manje uznemiravati novorođenče;
 5. Praćenje razvoja i pozicioniranje novorođenčeta;
 6. Edukacija zdravstvenih radnika;
 7. Porodična orijentacija (prisustvo roditelja), Кangaroo Mother Care, i rano započinjanje prirodne ishrane.

Preporuke su da se uključe u edukaciju roditelji i zdravstveni profesionalci zajedno, odnosno svi koji radi sa novorođenom decom i njihovim porodicama, uključujući medicinske sestre (pedijatrijske, babice), neonatologe i pedijatre, sve lekare koji rade sa novorođenom decom, terapeute koji rade sa novorođenom decom, psihologe.