Upotreba heroina, kokaina, metamfetamina u periodu dojenja

Кontraindikacija za dojenje, kako zbog svih aspekata štetnosti ovih supstanci koje se pojavljuju u mleku tako i zbog nesposobnosti majke da se adekvatno brine o detetu dok je pod uticajem droge. Zabeležena su ozbiljna neželjena dejstva kod dojene dece koja su konzumirala mleko majki zavisnica ili bila izložena kokainu u okolini.

Ozbiljan je zdravstveno-socijalni problem i zahteva kompleksan pristup.