Upotreba metadona

Metadon (koristi se u detoksikaciji i tretmanu opijatskih zavisnika. Кompatibilan je sa dojenjem.

Izlučuje se u mleko, pomaže detetu ublažavajući simptome neonatalnog apstinencijalnog sindroma, tako da dojena deca majki koje koriste metadon uglavnom ne zahtevaju dodatni tretman.

Obratiti pažnju na pojavu sedacije, respiratorne depresije ili neonatalne apstinencije, naročito ako se metadon dojilji uvodi postpartalno ili joj se povećava doza.