BCG - vakcina protiv tuberkuloze

BCG vakcina daje se na rođenju, odnosno pri otpustu iz porodilišta ili u toku prvog meseca života (ukoliko na rođenju nisu bili zadovoljeni zdravstveni preduslovi da dete primi vakcinu). Ona štiti od milijarne (raširene) tuberkuloze i tuberkuloznog meningitisa

TUBERKULOZA - Zarazna bakteijska bolest, prenosi se kapljično, napada pluća

Posledice bolesti: Milijarna tuberkuloza i TBC meningitis, Smrtonosni ili trajna oštećenja na mozgu

Efikasnost  zastite vakcinom  95%