MMR - Kombinovana vakcina protiv malih boginja, zauški rubeola

U drugoj godini života (preporuka je sa navršenih 12 do 15 meseci) dete prima kombinovanu vakcinu protiv malih boginja, zaušaka i rubele (MMR).

Male boginje - MORBILI - Zarazna virusna bolest koja se prenosi kapljičnim putem, bliskim kontaktom sa zaraženom osobom, a izaziva visoku temperaturu, kašalj i ospu

Posledice bolesti: 

 • 1-2 od 1000 umreće;
 • 1 od 20 dobiće upalu uha,
 • 1 od 25 dobiće upalu pluća,
 • 1 od 200 dobiće konvulzije,
 • 1 od 6 dobiće diareju;
 • 1 od 6000 imaće problema sa zgrušavanjem krvi;
 • 1 od 1000 dobiće encefalitis (upalu mozga).

 Posledice encefalitisa:

 • 1 od 10 dece koja obole od encefalitisa umreće,
 • 4 od 10 će imati oštećenje mozga,
 • 1 od 8000 dece mlađe od 2 godine zadobiće degeneraciju mozga, koja može da se ispolji godinama kasnije

Efikasnost  zaštite vakcinom  95%

ZAUŠKE - Zarazna virusna bolest koja se prenosi kapljičnim putem, bliskim kontaktom sa zaraženom osobom, a izaziva oticanje podviličnih žlezda na vratu I visoku temperaturu

Posledice bolesti:  Od osoba koje obole od zaušaka:

 • 1 od 20 dobiće virusni meningitis
 • 1 od 1000 dobiće encefalitis (upala mozga)
 • 4 od 6 muškaraca će imati otečene mošnice
 • 1 od 3 dobiće visoku temperaturu, glavobolju i otok podviličnih pljuvačnih žlezda
 • 1 od 20 000 može da ogluvi
RUBEOLA - Zarazna virusna bolest koja se prenosi kapljičnim putem, bliskim kontaktom sa zaraženom osobom, a izaziva ospu, visoku temperaturu, i oticanje potiljačnih limfnih žlezda.

Posledice bolesti: Može da izazove velika oštećenja ploda ako se žena zarazi u prva tri meseca trudnoće

 • 9 od 10 beba imaće teška oštećenja (gluvoća, slepilo, oštećenje mozga, srčane probleme)

Oboleli od rubeole

 • 1 od 3000 dobiće trombocitopeniju
 • 1 od 6000 dobiće encefalitis