DT – vakcina protiv difterije i tetanusa.

Vakcina protiv difterije i tetanusa.

DIFTERIJA - Zarazna bakterijska bolest, prenosi se kapljično, izaziva bol u grlu, teškoće u disanju, radu srca.

Posledice bolesti: Od osoba koje obole od difterije

  • 1 od 15 će umreti
  • Bakterija oslobađa toksin (otrov) koji može paralisati rad srca

Efikasnost  zastite vakcinom  95%

 

TETANUS - Bakterija iz zemljišta, oslobađa jak otrov, uzrokuje bolne grčeve u mišićima, konvulzioje, grčevito zatvaranje vilice

Posledice bolesti: Od osoba koje obole od tetanusa

  • 1 od 10 će umreti
  • Rizik veći za decu i starije osobe

Efikasnost  zastite vakcinom  skoro 100%

Efikasnost  zastite vakcinom  skoro 100%