Kako se boriti protiv gripa?

Najvažnija specifična mera je vakcinacija protiv gripa, koju je najbolje obaviti u periodu oktobar – decembar dok je kasnija vakcinacija (januar/februar) dozvoljena ali ne garantuje zaštitu od virusa gripa koji tada počinju da cirkulišu ( za stvaranje imuniteta na vakcinu potrebno je dve do tri nedelje, nekad I duže)

Nemoguće je sigurno predvidet idolazak virusa u naše krajeve! Iak oveć nekoliko godina grip “kasni” (stiže na kraju zime) to ne znači da će tako biti i ove sezone. Nije se jednom desilo da grip iznenadi i najbolje poznavaoce ove boleštine.- Treba vremena da vakcina ostvari efekat – potrebno je nekoliko nedelja (nekada i duže) se imuni (odbrambeni) sistem “naoruža” za borbu sa gripom. Zato ne treba čekati “minut do 12″ i primiti prvu dozu vakcne kada se grip već pojavi.

Za one koji se prvi put vakcinišu važi pravilo dve doze vakcine sa razmakom od mesec dana, pa i to treba imati u vidu.