Šta je vakcinacija

Vakcinacija je AKTIVNA IMUNIZACIJA. Šta to tačno znači? Namernim ubacivanjem oslabljenih uzročnika pojedinih bolesti (ili određenih njihovih delova) u organizam, izaziva se reakcija našeg imunog sistema – stvaraju se antitela koja su specifična za tog uzročnika, odnosno bolest koju izaziva.

Imuni sistem PAMTI! Kada se jednom stvore, antitela postaju naša dugotrajna „odbrambena snaga“ koja je uvek „u pripravnosti“ – spremna da se aktivira i efikasno brani naš organizam onda kada on bude napadnut od strane bakterije ili virusa koji izaziva bolest.

Važno je da znate! Vakcinacija je jednostavan, bezbedan i efikasan način da zaštitite svoje dete od određenih zaraznih bolesti.

Kolektivni imunitet
 

Većina bolesti koje vakcinacija sprečava pripadaju grupi ZARAZNIH BOLESTI. Da bi izazvali bolest, njeni izazivači (bakterije, virusi) se moraju razmnožavati, a za to su im potrebni oni domaćini koji na bolest nisu otporni. Ukoliko je osoba koja dođe u dodir sa izazivačem već imuna na bolest koju on izaziva, on nema gde da se razmnožava i tako izvesno propada, što znači – zaraza se ne može dalje širiti ni na druge osobe – bile one vakcinisane ili ne.

Na bolest su imune one osobe koje su protiv nje vakcinisane ili su je nekada tokom života preležale.

Vakcine imaju jednu veoma važnu osobinu – one mogu da zaštite i osobe koje NISU vakcinisane (ili, iz nekog razloga, ne mogu biti)! Na koji način?

Ukoliko je procenat osoba imunih na bolest u populaciji toliko visok da sprečava da od nje obole i one osobe koje NISU imune, tada kažemo da ta populacija poseduje KOLEKTIVNI IMUNITET.

Visok procenat onih koji su otporni na bolest predstavlja štit i za mali broj nevakcinisanih. To za rezultat ima da se pojava bolesti svede na veoma retku pojavu, praktično samo na pojedinačne slučajeve obolelih, što nije dovoljno da se bolest u populaciji širi, tako da je onemogućen nastanak epidemija.

 

preuzeto sa www.halobeba.rs