Ima li žive u vakcinama?

Kombinovana petovalentna vakcina, vakcina protiv Hepatitisa B  NEMA ŽIVE

U POJEDINAČNIM PAKOVANJIMA VAKCINA NEMA ŽIVE

U višedoznim pakovanjima postoji jedinjenje žive