Koliko je potrebno vremena da vakcina počne da deluje?

Najčešće oko 2-4 nedelje. Za većinu vakcina je potrebno da budu date nekoliko puta da bi se stvorila dugotrajna zaštita