Pitanja i odogovori o vakcinama

Vakcine najčešće deluju, ali ne uvek. U 80 do 99% slučajeva vakcinisana deca su zaštićena od ovih bolesti, ali kod neke dece ne dolazi do željene reakcije.

Stručnjaci celog sveta, uključujući i stručnjake Svetske Zdravstvene Organizacije, slažu se da ne postoji veza između MMR-a i autizma. Medicina zasnovana na dokazima pouzdano tvrdi da vakcine ne prourokuju autizam, dijabetes, multiplu sklerozu, astmu, niti hiperaktivnost.

Ona koja se prenosi sa jedne osobe na drugu, često kašljem, kijanjem. Nosioc bolesti može bit zdrav, a ipak da zarazi drugu osobu koja ima slabiji imunitet

Strana 2 od 2