ZABLUDA 1: Bolja higijena i sanitarni uslovi iskoreniće bolesti – vakcine nisu neophodne.
NETAČNO
Bolesti protiv kojih možemo da se vakcinišemo u stanju su da se vrate ukoliko prekinemo sa programom vakcinacije. Dok bolja higijena, pranje ruku i čista voda mogu da pomognu da se ljudi zaštite od zaraznih bolesti, mnoge infekcije mogu da se šire bez obzira na dobru ličnu higijenu. Ukoliko ljudi nisu vakcinisani, bolesti koje su skoro potpuno iskorenjene, kao što su dečja paraliza i boginje, brzo će se ponovo pojaviti.

Bolesti protiv kojih možemo da se vakcinišemo u stanju su da se vrate ukoliko prekinemo sa programom vakcinacijeDok bolja higijena, pranje ruku i čista voda mogu da pomognu da se ljudi zaštite od zaraznih bolesti, mnoge infekcije mogu da se šire bez obzira na dobru ličnu higijenu. Ukoliko ljudi nisu vakcinisani, bolesti koje su skoro potpuno iskorenjene, kao što su dečja paraliza i boginje, brzo će se ponovo pojaviti.