ZABLUDA 3: Kombinovane vakcine protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja i vakcina protiv dečje paralize izazivaju sindrom iznenadne smrti odojčeta.

NETAČNO

Ne postoji uzročno-posledična veza između davanja vakcina i iznenadne smrti odojčeta.Ipak, ove vakcine se daju u periodu kada bebe mogu da dožive sindrom iznenadne smrti odojčeta (SIDS)…

Drugim rečima, SIDS slučajevi poklapaju se sa vakcinacijom i do njih bi došlo čak i bez vakcinacije. Važno je da znate da su ove četiri bolesti opasne po život i bebe koje nisu vakcinisane protiv njih izložene su ozbiljnom riziku od fatalnog ishoda ili teškog invaliditeta.