ZABLUDA 5: Dečje bolesti koje vakcine sprečavaju su samo nesrećna životna neminovnost.

NETAČNO

Bolesti koje sprečavaju vakcine ne moraju da budu „neminovnost života“. Bolesti kao što su male boginje, zauške i rubeole su ozbiljne i mogu da dovedu do ozbiljnih komplikacija i kod dece i kod odraslih, uključujući upalu pluća, encefalitis, slepilo, proliv, infekciju uha, urođeni rubeola sindrom (ukoliko se žena zarazila rubeolama u ranoj trudnoći), i smrt.

 

Sve ove bolesti i patnja mogu da se spreče vakcinacijom.

Otpor prema vakcinaciji protiv ovih bolesti ostavlja decu izloženu nepotrebnom riziku.