ZABLUDA 7: Grip predstavlja običnu neprijatnost, ništa više od toga, a vakcina nije veoma delotvorna.

NETAČNO

Grip je mnogo više od neprijatnosti. To je ozbiljna bolest od koje umire 300 000–500 000 ljudi širom sveta svake godine. Trudnice, mala deca, stariji ljudi slabog zdravstvenog stanja i svako sa hroničnim bolestima, kao što su astma ili bolesti srca, izloženi su većem riziku od teških infekcija i fatalnog ishoda.

Vakcinacija trudnica ima dodatne prednosti u vidu zaštite novorođenčadi (trenutno ne postoji vakcina za bebe mlađe od šest meseci). Vakcinacija pruža imunitet od tri najrasprostranjenija virusa koji cirkulišu u bilo koje doba godine.

Najbolji način da smanjite šanse da obolite od ozbiljnih oblika gripa kao i da sprečite da ga prenesete drugima je da se vakcinišete. Sprečavanje da obolite od gripa znači izbegavanje