Prednost dojenja

Koristi za odojče
Prednosti dojenja
Zaštita od infekcija:
 • Bebe koje se hrane majčinim mlekom ređe obolevaju od dijareja, gastrointestinalnih i respiratornih infekcija, nego bebe koje se hrane veštačkim mlekom.
 • Majčino mleko sadrži bifidus faktor, koji stimuliše rast specifičnih L. bifidus-a u crevima odojčeta, i sprečava širenje drugih štetnih bakterija.
 • Desetine antiinflamatornih agenasa ublažuju posledice zapaljenskih procesa.
 • Majčino mleko sadrži bela krvna zrnca (limfocite i makrofage) koji učestvuju u odbrani od infekcija.
 • Mleko svake majke sadrži antitela koja štite bebu od bolesti kojima je majka bila izložena.
 • Faktori rasta utiču na razvoj i sazrevanje imunološkog sistema, centralnog nervnog sistema i drugih organskih sistema (koža).
 • Digestivni enzimi, laktaze i lipaze, i mnogi drugi važni enzimi, štite bebe koje se rađaju sa još neizgrađenim ili oštećenim enzimskim sistemima.
Zaštita od alergija:
 • Digestivni sistem odojčeta brže se razvija kada se ono hrani majčinim mlekom, jer se tako sprečava kontakt sa stranim proteinima.
 • Ređe izlaganje stranim proteinima stvara toleranciju i umanjuje opasnost od alergijske reakcije.
 • Hranljive materije kao što su cink i polinezasićene masne kiseline pomažu razvoj imunološkog sistema odojčeta.
 • Ako se bebi u prvim danima života da i samo jedna flašica veštačkog mleka, time se povećava verovatnoća pojave alergijskih bolesti. Sve vrste ovih mleka, uključujući mleka na bazi soje, nose rizik od pojave alergije.
Ostale koristi za odojče:
 • Niža stopa sindroma iznenadne smrti odojčeta.
 • Manji rizik od pojave dečjeg dijabetesa, raka i infekcija srednjeg uha.
 • Bolja reakcija na aplikovane vakcine i veća sposobnost borbe protiv bolesti.
 • Manje ortodontskih i dentalnih problema (pravilan razvoj lica i vilica ne pojavljuje se propadanje zuba koje je povezano sa ishranom na flašicu).
 • Bolji psihomotorni, emocionalni i socijalni razvoj.
Koristi za majku
 • Oksitocin koji se oslobađa prilikom dojenja utiče na skupljanje materice i pomaže zaustavljanju krvarenja posle porođaja. Zbog toga je važno da se s dojenjem počne odmah po rođenju deteta i da se ono učestalo nastavi.
 • Žene koje doje imaju više energije, one mogu imati dovoljno mleka čak i kod ograničenog energetskog unosa.
 • Često isključivo dojenje odlaže ponovno uspostavljanje ciklusa i na taj način učestvuje u zaštiti od nove trudnoće. Na ovaj način se uspostavlja prirodan razmak između trudnoća.
 • Smanjuje se rizik od pojave raka dojke i jajnika.
Ostale koristi za majke:
 • Ređe pojave postporođajne depresije;
 • Manje posla oko hranjenja bebe;
 • Brži fizički oporavak posle porođaja;
 • Ređe pojave zlostavljanja i zanemarivanja dece (zbog jačeg vezivanja majki i dece);
 • Dojenje ima i praktične prednosti – u toku noći i na putovanju;
 • Nema razloga za strah da će se mleko noću pokvariti.
 • Nema razloga za strahovanje zbog moguće nestašice industrijski pripremljenih mleka, loše distribucije, povlačenja proizvoda, ili krize.
Psihološke koristi od dojenja
Emocionalno vezivanje:
 • razvija se veća bliskost i ljubav između majke i bebe;
 • majka je emocionalno zadovoljna;
 • beba manje plače;
 • majka pokazuje više nežnosti;
 • manja je verovatnoća da će majka zlostavljati ili napustiti bebu.
Razvoj:
 • ima mišljenja da deca u kasnijem detinjstvu pokazuju bolje rezultate na testovima inteligencije.
Koristi za porodicu:
 • Cena adekvatne ishrane za majku manja je od cene ishrane dece veštačkim mlekom;
 • Novac koji bi bio potrošen za kupovinu veštačkog mleka za odojče može se utrošiti za druge potrebe porodice;
 • Štedi se vreme koje bi bilo utrošeno na pripremanje hrane i dodatne posete lekarima radi zdravstvene nege;
 • Smanjuju se troškovi za lečenje, lekove, laboratorijske testove i boravak u bolnici radi lečenja. Majke i bebe su zdravije;
 • Majke mogu da ostvare razmak između trudnoća pomoću LAM metode (laktaciona amenoreja), čime se poboljšava zdravlje majki.
Dojenje je najbolje
 • Kada majka i beba imaju kontakt “koža na kožu” neposredno nakon porođaja;
 • Kada beba počinje da sisa u toku prvog sata života i dobija kolostrum;
 • Kada je beba stavljena na dojku na ispravan način i kada može efikasno da sisa;
 • Kada beba može da sisa kada god zaželi – tokom dana i noći. Ovo se zove “dojenje na zahtev”;
 • Kada je beba blizu majke;
 • Kada je bebi omogućeno da sisa koliko god dugo ona to želi;
 • Kada se bebi ne daju cucle ili laže koje mogu da je učine manje zainteresovanom za sisanje.

Kada beba sisa na ovaj način, stvara se dovoljno mleka, a sama beba je zadovoljnija i napreduje brže. Isključivo dojenje takođe omogućava uspostavljanje dublje emocionalne veze između majke i bebe, što omogućava majci da više uživa u materinstvu i poboljša samopoštovanje.

 

preuzeto sa www.halobeba.rs