Najbolji početak

Dojenje je prirodan način hranjenja svakog novorođenčeta. Majčino mleko je najbolja hrana za bebu. Telo žene je pripremljeno da stvara mleko u trenutku rađanja, majčino mleko zadovoljava bebine potrebe prilagođavajući se zahtevima rasta bebe.

Današnje globalne preporuke su:

 • dojenje u prvih ½ sata po rođenju;
 • isključivo dojenje majčinim mlekom u prvih 6 meseci života;
 • dalje dojenje uz ishranu drugim namirnicama;
 • majčino mleko je i dalje osnova u ishrani odojčeta tokom prve godine;
 • dojenje se nastavlja u drugoj godini života i duže.

Dojenje je osnovno pravo deteta i njegove majke, a zajednica je dužna da osigura najbolje moguće uslove za ostvarivanje tih prava. Pitanje dojenja ima daleko širi društveni aspekt, uključenja zajednice u stvaranju jedne nove društvene klime i spoznaje o nužnosti za ispravan prvi korak u životu svakog pojedinca koji ne određuje on sam već njegova najbliža i šira okolina.

Dojenje i majčino mleko predstavljaju normativni standard u hranjenju i ishrani odojčadi.

(The First Global Breastfeeding Summit, November 2012, Madrid)

Ishrana deteta majčinim mlekom pruža brojne prednosti: nutritivne, zdravstvene, imunološke, razvojne, psihološke, socijalne, ekonomske.

Majčino mleko je bogato hranljivim i gradivnim materijama koje su neophodne novorođenčetu u prvim mesecima života. Majčino mleko je praktično. Dostupno je u svako doba dana i noći, toplo taman koliko treba, količina i sastav mleka su prilagođeni bebi.

Dojenje je dobro za mamu i bebu!

I pored svih tih činjenica i preporuka u Republici Srbiji malo više od polovine novorođenčadi dobije svoj prvi podoj u toku prvog sata od rođenja, a isključivo dojene dece mlađe od šest meseci ima 12,8%. (“Službeni glasnik RS”, broj 53 od 11. jula 2018.)

Zašto toliko mnogo beba nije isključivo dojeno?

 • Zato što majke, zdravstveni radnici, porodica, članovi zajednice ne razumeju šta je isključivo dojenje ili koja je prednost i razlika u odnosu na veštačku hranu za bebe. Oni ne znaju dovoljno o tome kako je isključivo dojenje najefikasnije, kako ga započeti, kao i šta raditi kada majka ima poteškoća. Okolina nije sposobna da pruži savet i/ili podršku koja je potrebna majci da uspostavi isključivo dojenje.
 • Zato što majke, zdravstveni radnici, porodica i članovi zajednice ne veruju da je moguće realizovati isključivo dojenje u toku prvih šest meseci bebinog života. Postoji pogrešno uverenje da majka nema dovoljno mleka. U dosta slučajeva ne postoji znanje da dodatna hrana ili tečnost može biti štetna po bebu.
 • Zato što se neke majke moraju vratiti na posao pre bebinog šestog meseca, a nemaju poršku da nastave da doje i u toj situaciji.
 • Zato što reklame propagiraju da su formule i veštačka hrana bolje nego majčino mleko.

Prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije

 • Isključivo dojenje je kada se odojče hrani isključivo majčinim mlekom, uključujući i izmlazano majčino mleko, na zahtev. Ne uzima nikakvu drugu čvrstu ili kašastu hranu, niti mlečnu formulu/niti drugu vrstu mleka, kao ni vodu i voćne sokove; može da prima vitaminsko-mineralni dodatak ili lek;
 • Predominatno (pretežno) dojenje je kada odojče uzima uz majčino mleko samo vodu, vodene napitke, voćne sokove, vitaminsko-mineralni dodatak ili lek;
 • Dojenje sa uvedenom dohranom je kada odojče uz majčino mleko dobija čvrstu ili kašastu hranu ili mlečnu dohranu.

Aktuelne preporuke: WHO/UN Global strategy for infant and young child feeding, WHO Child Growth Standards, UNICEF – A World Fit for Children Goal, ESPHAGAN (Evropsko društvo za dečju gastroenterologiju) – isključivo dojenje do 6 meseci sa individualnim pristupom između 17. i 24. nedelje.

Odlučite same šta je najbolje za vas i vašu bebu!

preuzeto sa www.halobeb.rs