Kako uskladiti dojenje i posao

Došao je dan kada morate da se vratite svojim poslovnim obavezama. Ne želite da prekinete sa dojenjem. Kako da uskladite dojenje i posao?

Posao ne sme da bude prepreka za dojenje!

Razdvojenost mame od bebe obojena je intenzivnim emocijama, većina majki ima pomešana osećanja. Majke ulažu veliki trud da ublaže neprijatna osećanja kod deteta. Odvajanje od deteta kod majke može izazvati različite emocije: osećaj krivice, stalnu brigu, tugu, ljutnju ili osećaj olakšanja. Ako majke prepoznaju neke od ovih emocija, dobro je da znaju da se i one nalaze u separacionoj krizi (krizi odvajanja). Zaposlene majke, po prirodi stvari, moraju da “žongliraju“ između različih društvenih uloga, što im izaziva stres i promene raspoloženja.

Šta može da vam pomogne

  • Dve nedenje pre odlaska na posao početi izmlazati mleko i čuvati ga u zamrzivaču u porcijama od 60-120ml.
  • Dve nedenje pre odlaska na posao uvesti flašicu (čašu) ukoliko je dete nije koristilo ranije.
  • Prihvatanje sopstvenih emocija.
  • Spoznaja da je dete u dobrim rukama (jaslice, baka, bebi servis, itd.)
  • Podrška osobe koja vas razume ( tata, baka, koleginica sa posla) ili stručna pomoć i podrška zdravstvenog radnika.
  • Provoditi što je moguće više vremena sa detetom po dolasku kući i vikendom ili slobodnim danima.
  • Uspostaviti dobar odnos u vrtiću sa vaspitačima, i biti u toku sa aktivnostima.
  • Dogovor sa poslodavcem o mogućnostima da dojite dete na radnom mestu, da se izmlazate.
  • Podrška drugih zaposlenih majki koje doje u vašoj sredini.

Majka mora imati dovoljno jak motiv da i dalje doji!

Opcija 1:

Ako ne postoje uslovi da dojite na radnom mestu, koristite pumpicu za izmlazanje mleka dok ste na poslu, a vaše dete neka pije vaše izmlazano mleko. Naučite dete da pije iz flašice, jer će mu odvajanje puno lakše pasti. Ne brinite, ne savetujemo vam da ne dojite već da izmlazano mleko date detetu iz flašice i to po mogućnosti da ga hrani neka bliska osoba dok ste vi na poslu (tata, baka…). Ukoliko se odlučite da izmlazate mleko na radnom mestu informišite predpostavljene, odredite zajedno ugodan kutak i prostor, kao i dogovor oko pauza za izmlazanje mleka.

Čak i ako ne dajete bebi izmlazano mleko, izmlazajte se na 3 sata, sprečićete prepunjenost dojki i smanjiti napetost u grudima.

Opcija 2:

Ako ne možete ili ne želite da se izmlazate na poslu uz dobro organizaciju naučite bebu na ustaljeni raspored dojenja ujutro pre posla i još jednom čim se vratite kući. Ukoliko se količina mleka smanji, češće stavljajte bebu na dojke ili se izmlazajte i količina mleka će se povećati za 1-2 dana.

Ako radite sve što je u vašoj moći da sve postignete i da održite dovoljne količine mleka za vašu bebu, ali ipak ne uspevate, nemojte biti prestrogi prema sebi.

Uslovi rada svakako utiču na dužinu dojenja. Ako je u sklopu kompanije i vrtić, ili ako osoba koja čuva bebu donosi bebu kod majke na podoj, ili ako majka tokom pauza odlazi kući i doji dete, ovi povoljni uslovi olakšaće nastavak dojenja.

Upoznajte se sa svojim pravima!

Sl. glasnik RS”, br. 113/2017 Tačka 4. Zaštita materinstva

Član 89

Zaposlena za vreme trudnoće i zaposlena koja doji dete ne može da radi na poslovima koji su, po nalazu nadležnog zdravstvenog organa, štetni za njeno zdravlje i zdravlje deteta, a naročito na poslovima koji zahtevaju podizanje tereta ili na kojima postoji štetno zračenje ili izloženost ekstremnim temperaturama i vibracijama.

Poslodavac je dužan da zaposlenoj iz stava 1. ovog člana obezbedi obavljanje drugih odgovarajućih poslova, a ako takvih poslova nema, da je uputi na plaćeno odsustvo.

Član 90

Zaposlena za vreme trudnoće i zaposlena koja doji dete ne može da radi prekovremeno i noću, ako bi takav rad bio štetan za njeno zdravlje i zdravlje deteta, na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa.

Zaposlena za vreme trudnoće ima pravo na plaćeno odsustvo sa rada u toku dana radi obavljanja zdravstvenih pregleda u vezi sa trudnoćom, određenih od strane izabranog lekara u skladu sa zakonom, o čemu je dužna da blagovremeno obavesti poslodavca.

Član 91

Jedan od roditelja sa detetom do tri godine života može da radi prekovremeno, odnosno noću, samo uz svoju pisanu saglasnost.

Samohrani roditelj koji ima dete do sedam godina života ili dete koje je težak invalid može da radi prekovremeno, odnosno noću, samo uz svoju pisanu saglasnost.

Član 92

Poslodavac može da izvrši preraspodelu radnog vremena zaposlenoj ženi za vreme trudnoće i zaposlenom roditelju sa detetom mlađim od tri godine života ili detetom sa težim stepenom psihofizičke ometenosti – samo uz pisanu saglasnost zaposlenog.

Član 93

Prava iz čl. 91. i 92. ovog zakona ima i usvojilac, hranitelj, odnosno staratelj deteta.

Član 93 a

Poslodavac je dužan da zaposlenoj ženi, koja se vrati na rad pre isteka godinu dana od rođenja deteta, obezbedi pravo na jednu ili više dnevnih pauza u toku dnevnog rada u ukupnom trajanju od 90 minuta ili na skraćenje dnevnog radnog vremena u trajanju od 90 minuta, kako bi mogla da doji svoje dete, ako dnevno radno vreme zaposlene žene iznosi šest i više časova.

Pauza ili skraćeno radno vreme iz stava 1. ovog člana računaju se u radno vreme, a naknada zaposlenoj po tom osnovu isplaćuje se u visini osnovne zarade, uvećane za minuli rad.

 

preuzeto sa www.halobeba.rs