Lekovi i dojenje

Migrena je jedna od najčešćih formi glavobolje, a većina lekova koji se koriste u tretmanu i profilaksi migrene, iako pripadaju različitim farmakoterapijskim grupama, kompatibilni su sa dojenjem.

Imunizacija je važna kako za zdravlje majke, tako i dojenog deteta. U skladu sa preporukama Američke akademije za pedijatriju , jedina vakcina  apsolutno kontraindikovana u periodu dojenja je vakcina protiv velikih boginja, jer postoji teoretski rizik transmisije kontaktom sa vakcinisane dojilje na dete.  Preporučena je predostrožnost prilikom vakcinacije protiv žute groznice  ili odlaganje vakcine u periodu dojenja.

Metode postpartalne kontracepcije mogu biti hormonske i nehormonske i ukoliko se primenjuju prema  smernicama, bezbedne su za majku i kompatibilne su sa dojenjem. 

S obzirom da je primena lekova u periodu dojenja u porastu, veoma je značajno razmatranje aspekta bezbednosti primene lekova na dojeno dete i procena mogućnosti za nastavak dojenja u toku terapije. Poznavanje delovanja leka, njegovih farmakokinetičkih karakteristika i neželjenih dejstava, gestacije i postnatalnog uzrasta su od suštinskog značaja za odgovarajući izbor optimalnog leka i nastavak dojenja.

Strana 3 od 3