Lekovi i dojenje

U postpartalnom periodu za lečenje hipertenzije se mogu koristiti uobičajeni antihipertenzivi, ali prednost treba dati primeni blokatora kalcijumovih kanala i inhibitora angiotenzin-konvertujućeg enzima.

Redovna i pravilna primena lekova u terapiji astme je veoma važna u periodu dojenja. Generalno, upotreba lekova putem inhalacije smatra se kompatibilnom sa dojenjem jer je količina leka koji prelazi u sistemsku cirkulaciju mala, pa je izloženost dojenog deteta leku deset do hiljadu puta manja od izloženosti fetusa tokom trudnoće i može se smatrati klinički beznačajnom.

Racionalizacija upotrebe benzodiazepina posebno je važna u periodu dojenja. U slučaju neophodnosti primene, odluku o izboru leka treba doneti na osnovu poluvremena eliminacije i uticaja leka na laktaciju. Odluku treba usmeriti ka kratkodelujućim i benzodiazepinima za koje postoji više naučnih dokaza o bezbednosti primene tokom perioda dojenja.

Gastrointestinalni problemi kao što su dispepsija, gastroezofagealni refluks, gastroenteritis, opstipacija, hemoroidi, nisu retki kod dojilja. Za uklanjanje viška želudačne kiseline koriste se antacidi, koji se ne resorbuju ili imaju minimalnu resorpciju, pa njihovo prisustvo  u majčinom mleku nije verovatno i stoga se smatraju bezbednim za primenu tokom dojenja. Lekovi koji se koriste u terapiji gastroenteritisa većinom su kompatibilni sa dojenjem i bezbedni za dojeno dete.

Prehlada i grip su veoma česti, pa je upotreba dekongestanata i lekova za lečenje prehlade i gripa očekivana u periodu laktacije. U lečenju se prednost daje nefarmakološkim merama i terapiji nosne sluzokože i sluzokože ždrela lekovima sa lokalnim delovanjem, kao što su nazalni vazokonstriktori i kortikosteroidi u obliku kapi ili aerosola za nos, pastila i aerosola  za grlo sa lokalnim anestetikom, antibiotikom, nesteroidnim antiinflamatornim lekom.

Svi lekovi koji se koriste u terapiji hipo- i hipertireoidizma su bezbedni za primenu u periodu dojenja. Levotiroksin se u malom stepenu i sporo izlučuje mlekom i otuda se smatra bezbednim za primenu u periodu dojenja.

Strana 2 od 3