Uvođenje nemlečne ishrane kod odojčadi

Period uvođenja nemlečne hrane je period brzog rasta i razvoja odojčeta. Težinu na rođenju beba udvostruči sa 5-6 meseci a utrostruči sa godinu dana; prosečno poraste 20-25 cm u prvoj godini; veoma je brz i rast glave, zbog brzog rasta i sazrevanja mozga. Odojčad su sklona anemiji i deficitu gvožđa, posebno deca rođena pre vremena, blizanci, deca rođena sa malom težinom, deca majki višerotki koje su rađale decu sa malim razmakom.

Nemlečna ishrana/mešovita ishrana je čvrsta ili polučvrsta hrana koja se daje odojčetu dodatno uz dojenje kada majčino mleko nije više dovoljno za zadovoljenje prehrambenih potreba, odnosno uz mlečnu formulu za decu koja doje uz dohranu ili su na veštačkoj ishrani. Važno je da odojče dobije hranu preporučenu za uzrast, odgovarajuće konzistencije i količine, na način primeren uzrastu i sposobnostima deteta, kako zbog nutritivnih, tako i zbog razvojnih potreba. Ovo je prelazni period od ishrane mlekom do ishrane za porodičnom trpezom, za šta je odojče uglavnom spremno sa navršenih godinu dana.

Ove preporuke odnose se na zdravu decu; prevremeno rođena i deca sa različitim hroničnim bolestima hrane se prema posebnim preporukama.

 

preuzeto sa www.halobeba.rs