Koliko su opanse ove bolesti, protiv kojih se deca vakcinišu

Većina ovih bolesti može da da teške komplikacije  i dovede do smrtnog ishoda. Danas se ove bolesti retko javljaju- što je zasluga vakcinacije. Opadanjem obuhvata vakcinacije, pada i nivo kolektivnog imuniteta, pa se davno zaboravljene bolesti se vraćaju.

Do sada je samo jedna bolest,  velike boginje (variola), iskorenjena u svetskim razmerama organizovanim naporom zdravstvene službe. Ova infektivna bolest je harala čovečanstvom u razdoblju od čak 10.000 godina, a od nje je umrlo stotine miliona ljudi. Računa se da je samo u 20. veku od nje umrlo oko 400 miliona ljudi

Svetska zdravstena organizacija (SZO) je 1988. g. pokrenula akciju iskorenjivanja poliomijelitisa u svetu sa ciljem da se ona ostvari do 2000. g. (1,3). Potvrđeno je da su američki kontinent i Zapadni Pacifik oslobođeni ove bolesti, ali kako se ona još uvek registruje u zemljama Afrike i Azije ostvarenje ovog cilja odloženo je do 2005. g. (2). Ideja da se svet oslobodi dečje paralize počivala je na nekoliko njenih epidemioloških karakteristika - odsustvu drugih rezervoara osim čoveka i postojanju efikasne vakcine.  Cilj iskorenjivanja poliomijelitisa nije dostignut ni 2015 godine

  1. Global poliomyelitis eradication by the year 2000 - plan of action. Global Programme for Vaccines and Immunization. Expanded Programme on Immunization. Geneva: WHO; 1996.
  2. Wood DJ, Sutter RW, Dowdle WR. Stopping poliovirus vaccination after eradication: issues and challenges. Bull WHO 2000; 78 (3): 347−57.
  3. Jevremović I, et al. Vojnosanit Pregl 2002; 59(5): 557−562.