Vakcinacija

Sve o vakcinama, pitanja i odgovori

Imunološki odgovor može biti oslabljen u slučaju imuno supresivne terapije kao što su kortiko steroidi, citotoksični lekovi ili radioterapija

Nije tako!  Već se nekoliko godina koristi vakcina koja se “ukapava” u nos. Ova vakcina jeste skuplja, ali i znatno prijatnija od klasične jer nema “bockanja”, a efikasna je kao i “standardna”.

Visoka temperatura, glavobolja, jeza, drhtavica i bolovi u mišićima, suvi kašalj i kijavica. Pacijenti kojii maju ove simptome, posebno ako imaju neko hronično oboljenje, treba da se jave svom lekaru.

Nema racionalnog objašnjenja za one koji su protiv dokazano korisnih vakcina, a sve bolja edukacija sa uvidom u nepristrasne naučne studije polako menjaju mišljenje skeptika i stišavaju ostrašćenu borbu protiv ove vakcine.

ZABLUDA 5: Dečje bolesti koje vakcine sprečavaju su samo nesrećna životna neminovnost.

NETAČNO

Bolesti koje sprečavaju vakcine ne moraju da budu „neminovnost života“. Bolesti kao što su male boginje, zauške i rubeole su ozbiljne i mogu da dovedu do ozbiljnih komplikacija i kod dece i kod odraslih, uključujući upalu pluća, encefalitis, slepilo, proliv, infekciju uha, urođeni rubeola sindrom (ukoliko se žena zarazila rubeolama u ranoj trudnoći), i smrt.

 

Strana 7 od 8