Vakcinacija

Sve o vakcinama, pitanja i odgovori

Nema racionalnog objašnjenja za one koji su protiv dokazano korisnih vakcina, a sve bolja edukacija sa uvidom u nepristrasne naučne studije polako menjaju mišljenje skeptika i stišavaju ostrašćenu borbu protiv ove vakcine.

Imunološki odgovor može biti oslabljen u slučaju imuno supresivne terapije kao što su kortiko steroidi, citotoksični lekovi ili radioterapija

Nije tako!  Već se nekoliko godina koristi vakcina koja se “ukapava” u nos. Ova vakcina jeste skuplja, ali i znatno prijatnija od klasične jer nema “bockanja”, a efikasna je kao i “standardna”.

ZABLUDA 1: Bolja higijena i sanitarni uslovi iskoreniće bolesti – vakcine nisu neophodne.
NETAČNO
Bolesti protiv kojih možemo da se vakcinišemo u stanju su da se vrate ukoliko prekinemo sa programom vakcinacije. Dok bolja higijena, pranje ruku i čista voda mogu da pomognu da se ljudi zaštite od zaraznih bolesti, mnoge infekcije mogu da se šire bez obzira na dobru ličnu higijenu. Ukoliko ljudi nisu vakcinisani, bolesti koje su skoro potpuno iskorenjene, kao što su dečja paraliza i boginje, brzo će se ponovo pojaviti.
Strana 7 od 8