Vakcinacija

Sve o vakcinama, pitanja i odgovori

Visoka temperatura, glavobolja, jeza, drhtavica i bolovi u mišićima, suvi kašalj i kijavica. Pacijenti kojii maju ove simptome, posebno ako imaju neko hronično oboljenje, treba da se jave svom lekaru.

Stručnjaci celog sveta, uključujući i stručnjake Svetske Zdravstvene Organizacije, slažu se da ne postoji veza između MMR-a i autizma. Medicina zasnovana na dokazima pouzdano tvrdi da vakcine ne prourokuju autizam, dijabetes, multiplu sklerozu, astmu, niti hiperaktivnost.

Najvažnija specifična mera je vakcinacija protiv gripa, koju je najbolje obaviti u periodu oktobar – decembar dok je kasnija vakcinacija (januar/februar) dozvoljena ali ne garantuje zaštitu od virusa gripa koji tada počinju da cirkulišu ( za stvaranje imuniteta na vakcinu potrebno je dve do tri nedelje, nekad I duže)

Ona koja se prenosi sa jedne osobe na drugu, često kašljem, kijanjem. Nosioc bolesti može bit zdrav, a ipak da zarazi drugu osobu koja ima slabiji imunitet

Pravilno odlaganje upotrebljenih maramica-nakon brisanja nosa ne držati maramicu po džepovima, u rukama ili u rukavu, već je odložiti u kantu za smeće

Strana 5 od 8