Primena preporučenih praksi podrške dojenju i ostvarenim rezultatima u Gak N Front

Domaćin sastanka je bio direktor klinike prof dr Željko Miković sa menadžmentom naše klinike i timom za podršku dojenju.

Razgovori zaposlenih i pacijenata sa zamenicom direktora kancelarije Unicef-a Yosi Echevery Burckhardt, dr Ivanom Mišić (Unicef), predsednicom Regionalnog tima Beograd dr Mirjanom Šulović (IZJZ Batut) i članom Regionalnog titma Beograd Aleksandrom Vučković (GZJZ).